• info@egonomist.net
logo

360 Derece Değerlendirme Raporu

360 Derece Değerlendirme Raporu

Kişi Ücreti : 900 ₺
Pozisyon Ücreti : 1600 ₺

Kişinin görev aldığı pozisyonunun iş analizi sonuçları referansı ile kendisi, astı, yataydaki çalışma arkadaşı ve üstünün çalıştığı pozisyondaki etkinliği açısından bilimsel, pozisyon bazlı, objektif, şeffaf ve kabul edilebilir performans geri bildirimi elde edilir.

Çalışan Sayısı
Pozisyon Sayısı

360 DERECE DEĞERLENDİRME – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Yetkinlikler mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır. Çalışanlar sistem üzerinden, iş ilişkisinde bulunduğu tüm çalışanlar, yöneticisi
ve varsa astları tarafından  360 derece değerlendirilir.

Yetkinlik değerlendirme sayesinde Kurum Kültürü oluşturularak, İşe Alma ve Yerleştirme, Performans Değerlendirme Gelişim Planlaması yapılır ve potansiyel kişiler tespit edilmiş olmaktadır. Yöneticiler, çalışanlara geliştirmeleri gereken yetkinlikleri ile ilgili geri bildirim vermiş olur, çalışanında görüşü alınarak gelişim planları hazırlanır.

Çalışanların işe ilişkin bilgi, beceri, yetenek, iş tarzları ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçlarının  belirlendiği ve bu yönde kişisel gelişimlerin desteklenmesine yönelik bir hizmetimizdir.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımlar ve 360 Derece Değerlendirme ölçme analiz formlarını atanması yapar
 4. 360 Derece Değerlendirme ölçme analiz formu atanan kişiler proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır.
  • Üst yönetim beyaz yakayı değerlendirebilir – değerlendirilecek beyaz yakanın kendisi ve beyaz yakayı değerlendirecek üst yönetim sayısı kadar anket atanması
  • Beyaz yaka (amir) beyaz yakayı (çalışan) değerlendirebilir – değerlendirilecek beyaz yakanın kendisi ve beyaz yakayı değerlendirecek kişi sayısı kadar anket atanması
  • Beyaz yaka mavi yakayı değerlendirebilir –değerlendirilecek mavi yakanın kendisi ve mavi yakayı değerlendirecek beyaz yaka sayısı kadar anket atanması
  • Mavi yaka (amir) mavi yakayı değerlendirebilir – değerlendirilecek mavi yakanın kendisi ve mavi yakayı değerlendirecek kişi sayısı kadar anket atanması
 5. 360 Derece Değerlendirme ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar
 6. 360 derece değerlendirme ölçme analiz formında değerlendirme yapılacak kişi kendini ve kişiyi değerlendiren kişiler değerlendirmelerini Yetkinlik – Bilgi – Beceri – Yetenek – İş Tarzları başlıkları altında yer alan konularda 0 – 100 aralığında bir puanlama yapacak
 7. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 8. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: ** Oluşan rapor sonucuna göre 360 Derece Değerlendirme açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.