• info@egonomist.net
logo

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon Yönetimi

Günümüz rekabet ortamında örgütlerin yaşamlarını sürdürmeleri, rekabet güçlerini artırmaları ve bunu sürdürülebilir kılmalarına bağlı olmaktadır. Örgütlerin inovatif fikirler üretmesine yol açan inovatif örgüt kültürü ise güçlü bir yönetim desteği ile ortaya çıkarılabilmektedir. Bu destek büyük oranda; örgütsel vizyon, misyon ve stratejiyi belirlemede etkin bir role rahip olan yenilikçi liderler tarafından verilmektedir..

İNOVASYON YÖNETİMİ

Yeni İş Geliştirme Projelerinin (İnovasyonun) Etkinliğini Arttırmada Beş Adım İlkesi

SORUN NEDİR?

Dünya ortalama değerlerine bakıldığında 3000 adet inovatif fikirden sadece bir tanesi başarılı şekilde sürdürülebilir yeni bir kazanca dönüşmektedir.  Ayrıca son 50 yıldır, yeni iş geliştirme projelerinde başarı oranı % 60 civarında seyretmektedir. Bu durum, inovatif kazanç sağlamaya yönelik Ar - Ge çalışmalarında ve yeni iş geliştirme projelerinde korkunç seviyede bir israfın ve verimsizliğin yaşandığını göstermektedir.

Onlarca analiz göstermiştir ki problemin ana kaynağı, doğru işe/pozisyona doğru insanı koyamamaktır. Örneğin; fıtraten iyi bir başlatıcı olan kişiyi (NTP), bitirici/sonlandırıcı görev ve pozisyonlara yerleştirirken, başlatıcılık, yenilik gerektiren iş ve pozisyonlara da sonlandırıcıları bitiricileri (STJ) koymaktır.  İkinci olarak her takım ve departmanda, projelere göre, her iki bilişsel problem çözme tarzlarının oranlarının iyi ayarlanması veya yeterli olmasıdır.

Yeni iş geliştirme projelerinde, eğitim ve koçluktan sonra, en fazla başarılı olan ve kâr getiren fıtratlar, NT yapısında olan kişilerdir.  Yeni iş geliştirme projelerinde hiç kâr getirmeyen başarısız olan baskın zihin fonksiyonları da araştırılmıştır. Artistik - beş duyu baskın - esnek algılayıcılar (SP) veidealistik-sezgileri baskın-duygusal (NF) zihin fonksiyonları projenin sonunda sürdürülebilir bir işletme ve kazanç sağlayamayanlardır.

En çok başarılı olanlar, vizyoner - sezgisel-matıksal (NT) ve gelenekçiler-beş duyu baskın-kararlı (SJ) dir. Bundan dolayı, yeni iş geliştirme projelerinde oluşturulacak takımda, başlatıcıların ve bitiricilerin oranlarının iyi ayarlanması gerektiği gibi, projenin akış süresine ve sona doğru giderken, bu oranın bitiriciler lehine artması gerekmektedir ki, girişimcilik teşebbüsleri boşa harcanmamış olsun.

ÇÖZÜM NEDİR ?

İşletmeleri oluşturan takımların inovasyon gücünü,  “BEŞ ADIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİ İŞ GELİŞTİRME AKIŞ DİYAGRAMI” algoritmasıyla iyileştirmektir.

1-)  Ekipte yaratıcı ve inovatif liderlik yapabilecek yetkinlikte kaç kişi var? Bu yeterli mi?

1-a-) Cevabınız HAYIR ise:

Genetik olarak daha yaratıcı ve inovatif düşünebilen Başlatıcı liderleri takıma kazandırın. Bunların sayısı kurucu iş geliştirici takımda  % 60’dan fazla olmalıdır.

1-b-) Cevabınız EVET ise:

2-) Başlatıcı ve Bitirici yetkinlikteki liderler,  doğru iş görevlerinde bulunuyorlar mı? Bitiriciler, bitiricilik fonksiyonlarının ağır bastığı görevlerde, başlatıcılar da, yenilik üretiminin ağır bastığı rollerdemi bulunuyorlar?

2-a-) Cevabınız HAYIR ise:

Kurucu ekipteki Liderlerin % 80’den fazlasının yetkinliklerini, doğru işlerle örtüştürmek, eşleştirmek gereklidir.

2-b-) Cevabınız EVET ise:

3-) İşletme Fırsatları Analizi alanında eğitilmiş ve koçluk hizmeti almış, inovatif kazanç sağlama kapasite indeksi yüksek (NT) bireyler yeterli sayıda mı?

3-a-) Cevabınız HAYIR ise:

İnovatif kazanç sağlama kapasitesi yüksek (NT) bireyleri, tanımlayarak, bulmak ve şirkete transfer etmek gereklidir.

* ** Bu kişileri, İşletme Fırsatlarını Analiz edebilme konusunda eğit ve koçluk hizmeti almalarını sağla.

3-b-) Cevabınız EVET ise:

4-) Bitirici yetkinliğine sahip kişiler, ekipte yeterli sayıdamı?  Bu aşamaya gelindiğinde takımda yetkinliklerin dağılımı, % 70  Bitiriciler, % 30’ da Başlatıcılar olmalıdır.

4-a-) Cevabınız HAYIR ise:

Pratik tabiatlı (ESTJ –SJ fonksiyonlu)kişilerden daha fazla sayıda takıma kazandır.  Bu yetkinlikteki kişilerin takım içindeki oranı,  % 70 veya daha fazla nisbette olmalıdır.

4-b-) Cevabınız EVET ise:

Yüksek kazançlı yeni işiniz,  sürdürülebilir bir işletmeye dönüştürülebilir.

5-) Orta düzey yöneticiler tarafından hazırlanan üç alternatifli iş akış ve uygulama planını 360o geri bildirimle  gözden geçir.